Onze webshop is niet meer actief. Namens de wijnboeren danken wij jullie voor de vele bestellingen.
Het was hartverwarmend om te zien dat jullie met ons mee wilden doen.

Door het grote succes van de actie is het idee ontstaan om het voor elke wijnboer mogelijk te maken zijn of haar wijnen aan te kunnen bieden aan Nederlandse consumenten.

We werken momenteel hard aan een uniek concept voor de verkoop van wijnen direct van de wijnboer aan jullie voordeur. 

We houden jullie op de hoogte!

Cordiale saluti
Aad en Esther